กระจกสยาม กระจกลายสยาม ลายกระจก Siam Plate Glass Industry Limited Siam Pattern Glass Company Limited
Untitled Document
ประวัติความเป็นมาของ บริษัท กระจกสยาม จำกัด และ บริษัท กระจกลายสยาม จำกัด

Siam Plate Glass Industry Ltd.

1987 : Plate Glass Factory was built.
1988 : Glass manufacture was operated.
2000 : Siam Plate Glass Industry Ltd. was awarded Thailand’s Brand with certificate number 0087

บริษัท กระจกสยาม จำกัด

ปี 2530 เริ่มก่อสร้างโรงงานและผลิตกระจกแผ่น
ปี 2532 เปิดดำเนินการผลิตกระจก
ปี 2543
***ได้รับเลือกให้ใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าไทย ใบรับรองตราสินค้า Thailand’s Brand ประจำปี 2543 จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เป็นสัญลักษณ์ตราสินค้า มอบให้บริษัทที่มี ผลิตภัณฑ์คุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก

Siam Pattern Glass Co., Ltd.
1994 : The first Pattern Glass Factory was built.
1995 : The first Pattern Glass began the operated.
2000 :
Siam Pattern Glass Co., Ltd. was awarded Thailand’s Brand with certificate number 00783
2001 : - The second Pattern Glass Factory was built and began the operated.
  - Siam Pattern Glass Co., Ltd. was awarded Prime Minister’s Export Award 2001
from the Department of Export Promotion. Ministry of Commerce.
2008 : Siam Pattern Glass Co., Ltd. was awarded Thailand’s Brand with certificate number 0091

บริษัท กระจกลายสยาม จำกัด

ปี 2537  ก่อสร้างโรงงานผลิตกระจกลายแห่งที่ 1
ปี 2538  เปิดดำเนินการผลิตกระจกลาย
ปี 2543 
ได้รับเลือกให้ใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าไทย ใบรับรองตราสินค้า Thailand’s Brand ประจำปี 2543 ตามใบรับรองเลขที่ 00783 จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เป็นสัญลักษณ์ตรา สินค้า มอบให้บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก
ปี 2544  ก่อสร้างโรงงานผลิตกระจกลายแห่งที่ 2
 
***ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น (Prime Minister’s Export Award) ประจำปี 2544 จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ ได้จำหน่าย
ไปยังประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ กว่า 90 ประเทศ ทั่วโลก
ปี 2551
ได้รับเลือกให้ใช้ตราสัญลักษณ์สินค้าไทย ใบรับรองตราสินค้า Thailand’s Brand ประจำปี 2551 ตามใบรับรองเลขที่ 0091 จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เป็นสัญลักษณ์ตรา สินค้า มอบให้บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก214 ซอยจันทน์ 43 ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
214 SoiChan43 Chan Road Bangklo Bangkorlame Bangkok, Thailand 10120
Copyright 2010 Siam Pattern Glass Co.,Ltd. & Siam Plate Glass Industry Ltd.
Allrights Reserved.

 
กระจกสยาม SPG FANPAGE