กระจกสยาม กระจกลายสยาม ลายกระจก Siam Plate Glass Industry Limited Siam Pattern Glass Company Limited
Untitled DocumentAddress
FACTORY :  
 83 MOO 5 TAKHAM, BANGPAKONG, CHACHOENGSAO 24130
HEAD OFFICE :  
 214 Soi Chan43 Chan Road Bangklo Bangkorlame Bangkok 10120 
TEL.  
 66 (2) 212-4545   
FAX.  
 66 (2) 212-4675
E-Mail  
 Export Department : export@spgind.com 
 
 Sales Department : sales@spgind.com
 
 Administer Department : admin_ho@spgind.com 
ที่อยู่
โรงงาน :  
83 หมู่ 5 ท่าข้าม อ.บางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
สำนักงานใหญ่ :  
 214 ซอย จันทน์ 43 ถนนจันทน์ บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์.  
 66 (2) 212-4545   
โทรสาร.  
 66 (2) 212-4675
อีเมล์
 Export Department : export@spgind.com 
 
 Sales Department : sales@spgind.com
 
 Administer Department : admin_ho@spgind.com 
   

To : SIAM PLATE GLASS INDUSTRY LIMITED.
SIAM PATTERN GLASS COMPANY LIMITED.
Subject :
Message :
E-mail :
 
 

ดู SPG กระจกสยาม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

214 ซอยจันทน์ 43 ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
214 SoiChan43 Chan Road Bangklo Bangkorlame Bangkok, Thailand 10120
Copyright 2010 Siam Pattern Glass Co.,Ltd. & Siam Plate Glass Industry Ltd.
Allrights Reserved.

กระจกสยาม SPG FANPAGE